Sivilarkitekt Nils Haugrud AS
Øvre Slottsgate 14
0157 Oslo
Tlf. 9518 9518 nhaugrud@online.no

 

PROSJEKTLISTE
Nettsiden har vært nede. Alle nyere prosjekter skal nå være rettet.
Tegninger / Rammmesøknad
   
   
   
   
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
i
 
Beskrivelser /Diverse
.....
 
160/247 Abildsøfaret 9. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  -100 Hus 6-9
   
   
   
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
Test
Test 2
Tillatelse
i
 
Beskrivelser /Diverse
.....
 
160/327 og 819 Abildsøveien 42. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
-500 kart Hus 1-3 planog snitt
-350 Utomhusplan Hus 1-3 fasader
-100 Hus 4-5
test  
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
0days
 
31/208 Ankerveien 42. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 -100 Etter utbygging
Utomhusplan-250 -100 Garasje
   
   
Tinglysning
Veiplikt bolig
Avstand garasje
Veiledning
 
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme garasje
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
27/1237 Ankerveien 98. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Eksisterende bolig -100
Situasjonsplan -250 Plan/Fasader -100
  Garasjer -100
Arbeidstegninger
Plan og snitt-50
 
Tillatelser
Rammetillatelse - Riving
Rammetillatelse - Oppføring
Tillatelse
IG -Tillatelse
IG-Endret
Beskrivelser /Diverse
 
 
27/565 Arnebråtveien 25. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2-100
Utomhusplan-250  
   
   
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
27/2693 Arnebråtveien 17. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2-100
Utomhusplan-350 Hus 3-4-100
  Hus 5-100
  Hus 6-100
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
27/1642 Arnebråtveien 19F. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2-3-100
Utomhusplan-250 Garasjer
   
   
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
31/271 Arnebråtveien 149. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2-100
Utomhusplan-250 Hus 3-4-100
Skråfoto Garasje 1 -100
Støyskjerm Garasje 2 -100
Tinglysning
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelse
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
58/95 Bakkehaugveien 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Enebolig-100
Situasjonsplan-250 Garasjetilbygg-100
  Garasje-100
   
   
Tegninger/ramme.
 
 
 
 
 
Krav/Tillatelser
 
 
 
 
 
 Tillatelser
 
 
 
 
 
Blanketter
 
 
 
58/91 Bakkehaugveien 12. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Enebolig-100 Hus 1
Situasjonsplan-250 Enebolig-100 Hus 2
  Garasjer-100
   
   
Tegninger/ramme.
 
 
 
 
 
Krav/Tillatelser
 
 
 
 
 
 Tillatelser
 
 
 
 
 
Blanketter
 
 
 
107/ 515 Bekkevollveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus 1-100
Situasjonsplan-250 Hus 2-100
  Hus 3-100
  Hus 4-100
  Hus 5-100
Tegninger/ramme.
 
 
 
 
 
Krav/Tillatelser
 
 
 
 
 
 Tillatelser
 
 
 
 
 
Blanketter
 
 
 
27/676 Bernhard Herres vei 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
   
Tillatelser
IG Hus A
IG HUs B
 
Tillatelser
Ramme hus A
Ramme Hus B
 Andre dok
Veierklæring
 
Tillatelser
IG Riv
 
93/58 Belgerudveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus 1-2 -100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4 -100
   
Tegninger
Car port 1-2 -100
Car port 3-4 -100
 
Tillatelser
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
158/198 Bernt Knudsens vei 13. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus-100
Situasjonsplan-250  
   
Tillatelser
Rammetillatelse
Veierklæring til tinglysning
Orientering om tinglysning
Tillatelser
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
6/491 Bestumveien 26 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus-100
Situasjonsplan-250  
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
53/14 Bergrådveien 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
  Hus C-100
  Hus D-100
  Hus E-100
Tegninger/ramme.
Garasje under terreng-200
 
Veierklæring til tinglysning
Orientering on tinglysning.
 
Krav/Tillatelser
 
 
 
 
 
 Tillatelser
 
 
 
 
 
Blanketter
 
 
 
48/249 Bergslia 9C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Tomannsbolig-100
Situasjonsplan-250 Car porter
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
 
 
149/130 Brannfjellveien 100. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus AB-100
Situasjonsplan-200 Hus CD-100
  Hus EF-100
   
   
Tegninger/ramme.
Car port A
Car port B
Flyfoto
 
 
Krav/Tillatelser
Prøvegraving/kulturminner
Ramme-Riv
Endring A-B
Endring C-D
Endring E-F
 Tillatelser
IG riv
IG rest A-B
IG rest C-D
IG rest E-F
 
Blanketter
Ig Grav A-B
Ig Grav C-D
Ig Grav E-F
181/71 Breiens vei 15. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Enebolig-100
Situasjonsplan-250  
Marksikring  
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
 
 
149/576 Brannfjellveien 104. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus A-B-100 planer
Situasjonsplan-250 Hus A-B-100 fasader
   
Tegninger/ramme.
Hus C-100 planer
Hus C-100 fasader
Garasje C
Tillatelser
Ramme riving
Prøvegraving/kulturminner
Ig Hus AB
Ig Hus C
Tillatelser
Ramme Hus A.B
Ramme Hus C
Ramme garasje
Blanketter
VAV dokumenter
Tinglyst veierklæring
Retningslinjer for tinglys
27/264 Bjerkebakken 13
Tegninger
Kart-500 Enebolig-100
UTomhusplan-250 Eksisterende bolig-100
  Garasje-100
   
Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
10/640 Bjørnerabben 27
Tegninger
Kart-500 Enebolig-100
Utomhusplan-250 Eksisterende bolig-100
  Garasje-100
   
Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/556 og 557 Bjørnveien 26 og 24.
Tegninger
Kart-500 Hus 1-2 -100
Situasjonsplan-350 Hus 3-4 -100
  Hus 5-6 -100
Garasje Hus 7-8 -100
Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/560 Bjørnveien 30.
Tegninger
Kart-500 Hus 1
Situasjonsplan-250 Hus 2
  Garasjer
  Eksisterende bolig
Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/861 Bjørnveien 82. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Situasjonsplan-250  
Tillatelser
Rammetillatelse
IG Bolig
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/1400 Bjørnveien 91. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 -100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4 -100
Tillatelser
Garajser
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
33/1396 Bjørnveien 97. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 -100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4 -100
  Car port 1-100
  Car port 2-100
Tillatelser
 
 
Tillatelser
Ramme Riv
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
40/22 Borgenveien 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Boliger 2-100
Situasjonsplan-250 Garasjer 3 -100
Tillatelser
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
85/14 Brobekkveien 14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Boliger -100
Situasjonsplan-250 Car port
Tillatelser
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
156/57 Cappelens vei 14. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Plan-250 Hus 2-100
  Hus 3-100
Tillatelser
Car port 1-100
Car port 2-100
 
Eksisterende hus
Tinglyses
 
 
Uttalelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
36/288 Charlotte Andersens vei 13. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
Tillatelser
Rammetillatelse bolig
Tillatelse garasje
Uttalelser
Fra vann-og avløp
IG Tillatelse
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
57/222 Carl Grøndahls vei 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2
Utomhusplan-250 Hus 3
Tillatelser
 
 
Uttalelser
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
144/280 Dalbakkveien 22. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250 Car port-100
  Eks Bolig
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme Riv
Ramme car port A
Ramme car port B
Tinglyses
Veierklæring
Midlertidighet
Uttalelser
Fra VAV
 
 
Tillatelser
IG-Bolig
IG-Riv
 
Tillatelser
Ig Car port A
Ig car port B
 
86/149 Dugnadveien 6A. Bærum
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
   
   
Tillatelser
 
 
 
 
Tinglyses
 
 
Uttalelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
158/497 Dovresvingen 19. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250 Car porter A
  Car porter B
Tillatelser
Ramme bolig
 
Ramme car port A
Ramme car port B
Tinglyses
Veierklæring
Midlertidighet cp A
Midlertidighet cp B
Uttalelser
 
 
 
Tillatelser
IG Bolig
IG Car port A
IG Car port B
Tillatelser
 
 
 
32/237 Dalsveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart- 500 Hus -100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
   
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme garasje/støyskjerm
Vann-og avløp
Tillatelser
Veierklæring
Midlertidighetserklæring
Orientering om tinglysning
 Andre dok
 
 
Tillatelser
IG Garasje og skjerm
 
33/1788 Dalsveien 35 C. Oslo
Tegninger
Kart- 500 Hus 1-2
Situasjonsplan-250 Hus 3-4
Marksikringsplan Garasjer
Tegninger
 
 
 
Tegninger
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
 
 
33/98 Dalsveien 54. Oslo
Tegninger
Kart- 500 Hus 1-2
Situasjonsplan-250 Hus 3-4
Marksikringsplan Hus 5
Tegninger
Car porter
 
Notat om marksikring
Tegninger
 
 
 
 Andre dok
Klage Jacob Schultz
Tilsvar til Jacob Schultz
Tillatelser
 
 
33/1807 Dalsveien 60 B. Oslo
Tegninger
Kart- 500 Hus 1-2
Situasjonsplan-250 Hus 3
   
Tegninger
 
 
 
Tegninger
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
 
 
183/41 Ekebergveien 216. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
   
Situasjonsplan-250  
  Hus 3-100
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
183/73 Ekebergveien 242 C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Hus -100
Situasjonsplan-250 Car port 1
  Car port 2
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
183/632 Ekebergveien 254. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Hus og garaser-100
Situasjonsplan-250 Eksisterende uthus
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
27/1117 Ekraveien 37. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Bolig og car port-100
Situasjonsplan-250 Eksisterende bolig
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
35/722 Faunveien 4E. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Hus 1 Plan
Situasjonsplan-250 Hus 2-3 Plan
Hus 1 Fasader Hus 2-3 Fassader
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
12/54 Finnhaugveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Hus 1
Situasjonsplan-250 Hus 2-3
  Garasje
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
12/267 Finnhaugveien 16. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 -100 Enebolig
Situasjonsplan-250  
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
86/45 Fagerliveien 26.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan - 250 Car port A
  Car port B
Tillatelser
Ramme bolig
 
 
Tillatelser
Fra VAV
 
Erklæringer
Veirklæring
Orientering om tinglysn.
Annet
 
 
57/90 Fjellstien 4. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1
Situasjonsplan-250 Hus 2
Car porter Hus 3-4
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 Andre dok
 
 
Tillatelser
I
 
35/1232 Frognerseterveien 43. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Garasje -100
Situasjonsplan - 250 Støyskjerm -100
Plan/Fasader -100  
Tillatelser
Ny ramme tomannsbolig
Ramme garasje
IG Tillegg
Tillatelser
Omleging av ledning
Ramme skjerm
Erklæringer
Midlertidighetserklæring
Ny veierklæring
Annet
Miljøtitak
 
144/174 Furuveien 15. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Garasje fasade -100
Situasjonsplan - 250 Hus 1-2
Garasje plan-100 Hus 3-4
Tillatelser
Ramme riv
 
 
Tillatelser
Første IG Hus 1-2
Første IG Hus 3-4
Første IG Garsje
Erklæringer
 
 
Annet
 
 
160/1124 Granstuveien 5B .Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan - 250 Hus B-100
Foto Hus C-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Tillatelser
Ramme riv
IG Riv
Erklæringer
Fra vann-og avløp
Veierklæring Tinglyses!
Veiledning om tinglysn.
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
157/137 Granveien 2.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Hus 1-2 -100
Utomhusplan - 250 Hus 3-4 -100
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Erklæringer
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
144/95 Grønlibakken 22.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Situasjonsplan - 250 Hus 2-100
  Garasje-100
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Erklæringer
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
105/132 Grorudveien 111. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader Hus B -100
Situasjonsplan-250 Garasjer -100
Plan/Fasader Hus A -100  
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Tillatelse Garasje A
Tillatelse Garasje B
  Beskr./Div.
IG Hus A
IG Hus B
  Beskr./Div.
IG riving
 
93/97 Gruvelia 16. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4-100
   
Krav i ramme
Veierklæring til tinglysn.
Orientering om tinglysn.
Krav fra vann-og avløp
 
Rammetillatelser
Ramme flytting av skur
Ramme riv av bolig
Ramme Hus 1-2
Ramme Hus 3-4
  Beskr./Div.
 
 
  Beskr./Div.
 
 
147/43 Guristuveien 6B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader-100 hus A
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader-100 hus B
  Garasje
Rammetillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme garasje
Beskrivelser /Diverse
Uttalelse fra Vann-og avløp
 
 
 
  Beskr./Div.
 
 
  Beskr./Div.
 
 
37/150 Hagaliveien 1. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus -100
   
   
IG Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
I
102/288 Hagaveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Hus C-D -100
  Garasjer -100
IG Tillatelser
Rivetillatelse
IG Grav Hus A
IG Grav Hus B
Tillatelser
Ramme Hus AB
Ramme Hus CD
Ramme - Riving
Tillatelser
Tillatelse Garasje AB
Tillatelse Garasje CD
 
Tillatelser
IG rest AB
IG rest CD
3/954 Hansanevegen. Øystre Slidre
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus-100
   
  Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
57/89 Hansemyrveien 4. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utiómhus-250 Enebolig-100
  Car porter -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
59/129 Hansemyrveien 27. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utiómhus-250  
  Car port -100
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
4/66 Heggeliveien 31. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-100 planer
Situasjonsplan-250  
  Hus 1-2 Fasader
Hus 3-100 planer Hus 3 Fasader
Tegn/ramesøk
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
32/27 Heggeliveien 50. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-3-100
Situasjonsplan-250 Hus 4-6-100
  Garasje-200
Car port Hus 7-8-100
Tegn/ramesøk
Brann Konsept
Brann 2.etg og loft
Brann 1.etg og kjeller
Brann Snitt
Tillatelser
Ramme Hus 1-6+gar
Ramme Hus 7-8
 
 
 Tillatelser
IG Grav Hus 1-6 +gar
IG Rrav Hus 7-8
IG Oppføring Car port
 
Tillatelser
 
 
 
 
27/596 Hemingveien 4. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
Trær og ledninger-500 Eks -plan-100
Avkjørsel-500 Eks. fasader-100
Tegn/ramesøk
-50 Hus A kjeller
 
 
 
Tillatelser
Ramme riv
Ramme ombygging
 
 
 Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
IG Hus A
IG Hus B
Tillatelser
 
 
 
 
143/145 Hellerudveien 41. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Krav fra Vann-og avløp
 
  Tillatelser
Veierklæring
Orientering om tinglysning
Blanketter
 
 
158/296 Hellinga 5. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A
Situasjonsplan-250 Car port
  Hus B
  Hus C
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Car port
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Tillatelser
Erklæring. til tinglys.
Rame riving
 
IG Garsasje
 Tillatelser
IG Riv
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
Tillatelser
 
 
 
 
29/269 Hemmestveitbakken 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
  Car porter-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Ombygging
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Ombygg
Tillatelser
Ramme Cp A
Ramme Cp B
 
Blanketter
IG Cp A
IG Cp B
10/354 Hoffsjef Løvenskiolds vei 16. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Bolig og garasje-100
Situasjonsplan-250  
   
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
27/1441 Holmenveien 47. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B -100
Garasje-100 Hus C-100
  Hus D-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Ramme Hus D
Tillatelser
Ramme Riv
Ramme garasje
Ig Riv
Ig garasje Grav.
 Foretak/ansvar/ krav
Avfall
Veierklæring
 
 
Tillatelser
Ig Hus A
Ig Hus B
Ig Hus C
Ig Hus D
32/254 Holmenkollveien 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Bolig.ny-100
Situasjonsplan-250 Eksisterende bolig
  Car port
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
32/253 Holmenkollveien 12. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1 og Hus 2
Situasjonsplan-250  
   
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
27/624 Holmenkollveien 35. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Situasjonsplan-250 Hus 2-100
Car port 1 Hus 3-100
Car port 2 Hus 4-100
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
Ramme riv
IG riv
Tillatelser
 
 
27/1059 Holmenkollveien 36 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2
Situasjonsplan-250 Hus 3-4
  Car port- plan
  Car port- snitt/ fasade
Annet
Krav fra VAV
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
Ramme Riv
 
Tillatelser
 
 
27/512 Holmenkollveien 58. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-B-100
Situasjonsplan-250 Hus C -100
Garasje A-B-100  
   
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ramme enebolig
Ramme tomannsbolig
Ramme garasje
 
 Uttalelser
Avfall
Avfall
Avfall
 
Uttalelser
Vann og avløp
Vann og avløp
 
 
157/241 Holtveien 27. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
  Hus C-100
   
Rammesøknad
Car port A
Car port B
 
Orientering om tinglysn.
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Tinnglyst veierkl
 Tillatelser
Ramme car port A
Ramme car port B
Endring Hus A
Endring Hus B
Endring Hus C
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
IG CP A
IG CP B
160/69 Høgdaveien 28 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-3-100
Utomhussplan-250 Hus 4-5-6-100
   
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Blanketter
 
 
39/103 Ivar Aasens vei 21 C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 m gar -100
Situasjonsplan-250  
   
   
Rammesøknad
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
 
 Vedlegg til ramme
 
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
36/59 Ivar Aasens vei 23. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Situasjonsplan-250 Hus 2-100
  Hus 3-100
  Hus 4-100
Rammesøknad
Garasje
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
 
 Vedlegg til ramme
Veierklæring til tinglysning
Forurenset grunn- Behandling
Fra Vann-og aløpsetaten
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
52/473 Jansbergveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-3-100
Situasjonsplan-250  
  Carporter -2-100
   
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
 
 
 
 
32/223 Jensmessveien 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Situasjonsplan-250 Hus 2-3 -100
  Garasje A-100
   
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
 
 
 
 
141/302 Johan Castbergs vei. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4-100
  Hus 5-6-100
   
Arbeidstegninger
Car port 1
Car port 2
Car port 3
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
 
 
 
 
77/51 Kapellveien 76. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Tomannsbolig 1-100
Utomhusplan  
   
   
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
pkt
 
 
 
182/376 Kastellbakken 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 -100
Utunhusplan-300 Hus 3-4 -100
  Hus 5-6-100
Støyskjerm og bod Carport 1-3 -100
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
p
 
 
 
157/81 Kirkeåsveien 5 A.
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
Car port A Hus C-100
Car port B Hus D-100
Car port C  
Rammesøknad
Ramme Riv
Ramme Car port A
Ramme Car port B
Ramme car port C
Omgjort ramme cp a
Omgjort ramme cp b
Omgjort ramme cp c
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Ramme Hus D
 
 
Endret tillatelse Cp c
 Tinglysning
Veierklæring
MIdlertidighetserklæring Cp A
MIdlertidighetserklæring Cp B
Orientering om tinglysning
 
 
 
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
IG Hus D
IG CP A
IG CP B
IG CP C
157/61 Kirkeåsveien 10 B.
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
  Garasje A
  Garasje B
Rammesøknad
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Gar A
Ramme Gra B
Tillatelser
Ramme Riv
Veierkl Tinglyses!
Orientering
 
 Tillatelser
IG Riv
IG Hus A
IG Hus B
 
Tillatelser
 
 
 
 
75/305 Kjelsåsveien 57 Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Tomannsbolig 1-100
Utomhusplan Car porteer
   
   
Arbeidstegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 Uttalelser
 
 
 
 
Uttalelser
 
 
 
 
59/24 og 518 Krossveien 1 og 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Plan - 250 Car port-100
Tillatelser
IG bolig
Ig Bolig endret
Tillatelser
Ramme riv
Ramme garasje
 Tillatelser
Ramme bolig
Erklæring /tinglysning
Tillatelser
 
 
33/133 Kvernveien 107. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Hus A -100
  Hus B-100
Ramesøknad
Garasje 6
Garasje 7
Tillatelser
 
 
 Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
160/149 Kåres vei 7 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Enebolig -100
Utomhuslan -250 Garasje-100
Ramesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
160/149 Kåres vei 22 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Hus 1-2
Utomhuslan -250 Hus 3-4
Ramesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
57/307 Langåsveien 11B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500  
Situasjonsplan -250 Tegninger -100 nr.11B
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 Beskr./Div.
 
 
Blanketter
 
 
10/9 Lilleakerveien 46. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250  
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 Beskr./Div.
 
 
Blanketter
 
 
183/658 Lindbäckvn 26 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250  
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Veierklæring/vann/avfall
 Beskr./Div.
 
Gravetillatelse
Blanketter
 
 
86/961 Liaveien 11A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250 Garasje-100
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme garasje
 Tillatelser
IG Bolig
IG Bolig presisering
Tillatelser
IG Garasje
IG Garasje presiser.
4/39 Lovisenlund 2. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Plan/snitt-100
   
Arbeidstegninger
Fasade sør
Fasade øst
Tillatelser
Fasade nord
Fasaade vest
 Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
123/593 Lundliveien19 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan og fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
149/184 Lyngveien 15. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 -100 planer og snitt
Situasjonsplan-250 -100 fasader
Garasje A Garasje B
Rammetillatelse
Ramme riv
Fra vann-og avløp
Veierklæring
Rammetillatelser
Ramme boliger
Ramme Gar A
Ramme Gar B
 IG
IG riv
IG boliger
IG grav
IG
IG garasje
 
 
28/486 Lysehagan 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A -100
Situasjonsplan-250 Hus C-D -100
Carporter -100 Hus E-F -100
Igangsetting
IG -Alle boliger
Foretak og ansvar
IG riv garasje
Ramme Boliger
Ramme Hus A
Ramme Hus C-D
Ramme Hus E-F
  Ramme Gar
Garasje A
Garasje B
Garasje C
Vei-vann-avfall
Perspektiv
Godkjent avfallsplan
Radon
28/1210 Lysehagan 3A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig -100
Situasjonsplan-250  
   
Igangsetting
Ramme Boliger
  Ramme Gar
Vei-vann-avfall
28/515 Lysehagan 3B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A+ B m gar.-100
Situasjonsplan-250  
   
Igangsetting
Ramme Boliger
  Ramme Gar
Vei-vann-avfall
144/409 Låveveien 26
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Situasjonsplan-250 Hus 2-100
  Hus 3-100
To car porter-100 Hus 4-100
Rammetillatelse
Ramme Hus 1
Ramme Hus 2
Ramme Hus 3
Ramme Hus 4
Rammetii.
Ramme riv.
Ramme Cp 1
Ramme Cp 2
 
 Tillatelser
Krav fra vav
Veierklæring til tinglysning
Orientering om tinglysning
 
Tillatelser
 
 
 
 
27/2336 Måltrostveien 36. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasader-100
Situasjonsplan -250 Garasje - 100
Revidert tegning
Plan/fasader-100.revidert
Fortek og ansvar
Betingelser for IG
Veierklæring
Vann-og avløp
 Tillatelser
Rammetillatelse
Igangsettingstil.
Blanketter
 
 
123/215 Midtveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1 -100
Utomhus.-250. Hus 2 -100
  Hus 3-4-100
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Betingelser
 
 
 
 
Tillatelser.
 
 
 
 
123/96 Midtveien 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Carporter
Utomhus.-250. Hus 1-2 -100
  Hus 3-4-100
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Betingelser
 
 
 
 
Tillatelser.
 
 
 
 
181/44 Munkerudveien 23 C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade Hus A -100
Utomhus.-250. Plan/fasade Hus B -100
   
Tegninger
Car port og støttemur
 
 
 
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Car port
Ramme Riv
Betingelser
Fra VAV
Veirkl. tinglys.
 
 
Tillatelser.
IG riv garasje
IG Ny garasje
Del IG Hus A
Del IG Hus B
181/24 Munkerudveien 31. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade Hus 1-100
Utomhus.-250. Plan/fasade Hus 2-100
Godkjent utomhusplan. Plan/fasade Hus 3-100
  Plan/fasade Hus 4-100
  Plan/fasade Hus 5-100
Tegninger
Garasje og støttemur
IG riving
Ramme riving
Ramme garasje
Tillatelser
Ramme Hus 1
Ramme Hus 2
Ramme Hus 3
Ramme Hus 4
Ramme Hus 5
Betingelser
Tinglyses
Fra VAV
 
Ig rest Gar
Tillatelser.
Ig rest Hus 1
Ig rest Hus 2
Ig rest Hus 3
Ig rest Hus 4
Ig rest Hus 5
19/264 Nadderudveien 18. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan -1000 Plan/fasade Hus A-B -100
Utomhus.-350.Skjerm Plan/fasade Hus C-D -100
   
Tegninger
Garasje A
Garasje B
Garasje C
Garasje D
Tillatelser
Ramme riv
Ramme Hus A-B
Ramme Hus C-D
Ramme Alle garasjer
Beskrivelser/Div.
Ramme skjerm
Avfall og miljøsan.
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
6/22 Nedre Skogvei 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-100
Utomhus.-350 Hus 3-4-100
  Cp 1-2
  Cp 3-4
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Betingelser
 
 
 
 
Tillatelser.
 
 
 
 
I
52/515 Nils Bays vei 23. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Utomhusplan-250
  Hus 1 og 2-3
   
   
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Betingelser
 
 
 
 
Tillatelser.
 
 
 
 
I
52/504 Nils Bays vei 35. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
utomhusplan-250 Hus 2-3-100
   
   
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Betingelser
 
 
 
 
Tillatelser.
 
 
 
 
I
123/386 Nordalveien 20. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade -100
Utomhus.-250. Garasje-100
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ramme enebolig
Ramme ombygging
Ramme garasje
 
Andre dok
Tinglyst veierkl
Orientering
Vav avklaring
 
Tillatelser
IG Bolig
IG Garasje
IG Omgjøring
52/31 Nordbergveien 70. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utomhus.-250. Illustrasjoner
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
29/202 Nordheimbakken 18. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Utomhus.-250. Hus 2
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
158/45 Oberst Rodes vei 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2
Utomhus.-250. Hus 3
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
158/37 Oberst Rodes vei 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade -100
Utomhus.-250. Garasje A
  Garasje B
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme car port A
Ramme Car port B
 
Beskrivelser/Div.
Veierklæring
Midlertidighet Cp a
Midlertidighet Cp b
Orientering
Beskrivelser/Div.
 
 
 
158/570 Oberst Rodes vei 60. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade -100
Utomhus.-250.  
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Krav fra vann-og avløp
Veierklæring Skal tinglyses
Orientering om tinglysning
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
73/268 Ogmunds vei 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/fasade -100
Utomhus.-250. Garsje og car port-100
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme ombygging
Ramme Garasje
Ramme Car port
Veierklæring til tinglysning
Beskrivelser/Div.
 
Erklæring til tingl.
orientering
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
149/26 Olleveien 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 og garasje
Utomhus.-250. Hus 3-4
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
149/68 Olleveien 27. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan-100
Utomhus.-250. Gavelfasader
Garasje Langfasader
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ramme bolig
 
Ramme Garasje
Erkjæring garasje, Tinglysn.
Veierklæring til tinglysning
Beskrivelser/Div.
 
 
orientering om ting
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
197/116 Ormsundveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utomhusplan-250  
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
197/137 Ormsundveien 10. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utomhusplan-250  
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
123/89 Orreliveien 19 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1
Utomhus.-250. Hus 2
Car port-100 Hus 3
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
Ig Hus 1
Ig Hus 2
Ig Hus 3
Ig car port
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
33/3061 Orreskogen; Tomt A-11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan-250 Garsje-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
Tillatelser
Ig Garasje
 
Blanketter
 
 
33/3068 Orreskogen; Tomt A-34. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan-250  
Seksjonering-250  
Tillatelser
Gravetillatelse
Endring av foretak
Tillatelser
Rammetillatelse
Vann og avfall
Beskr. /Div.
3D. Perspektiv
Ledninger VAV
Tillateler
IG-tillatelse
 
33/3089 Orreskogen; Tomt D-14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan-250  
   
Arbeidstegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
Beskr. /Div.
 
 
Blanketter
 
 
29/3 Otto Valstads vei Parsell 2. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Planer og snitt-100
Situasjonsplan-250 Gavlfasader-100
  Langfasader-100
Arbeidstegninger
 
 
Rammetillatelse
Ramme bolig
Ramme garasje
IG tillatelse
IG bolig
 
Blanketter
 
 
181/282 P.A.Holms vei 33. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader -100
Plan-250 Garasje A-100
  Garasje B-100
Godkjennelser
Vann-og avløp
Avfall
Godkjennelser
Ramme riv.
Ramme bolig
Andre dok
Veierklæring
Orientering
Godkjennelser
Ramme Gar A
Ramme Gar B
154/56 Pareliusveien 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Enebolig -100
Situasjonsplan-250 Garasje -100
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
 Tillatelser
 
 
Blanketter
 
 
154/12 Pareliusveien 13 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Enebolig -100
Situasjonsplan-250  
Tillatelser
IG garasje
IG RIV garasje
Tillatelser
Rammetillatelse
Vann-og avløp
 Tillatelser
Rammetillatelse riv garasje
 
Blanketter
 
 
93/96 Parkenga 9-11
Prototyper
Kart 500 -100 Hus 1-2
Plan-250 -100 Garasjer
Illustrasjoner
 
 
Prototyper
 
 
 Tillatelser
 
 
Blanketter
 
 
00/00 Prototyp. For små tomter.
Prototyper
Test  
Flatt tak 80 Flatt tak uten gar-63
Illustrasjoner
Skjematisk 3D modell
Fasdeoppriss
Prototyper
 
Flatt tak uten gar-70
 Vitnemål
1976
Kontrakt
Blanketter
 
 
32/95 Priorveien 10 E. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig -100
Situasjonsplan-250 Car port -100
   
   
Arbeidstegninger
Tomannsbolig-50
Konstruksjoner
Takstoler
Ventilasjon
Tillatelser
Rammetllatelse
IG-Tillatelse
 
 
 Foretak/ansvar/ krav
Myndighetskrav
Foretak og ansvar
Kontrollplan
 
Blanketter
 
 
 
 
158/548 Raschs vei 33. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig A-B -100
Situasjonsplan -250 Tomannsbolig C-D-100
  To Car porter-100
Perspektiv
Havesiden
 
 
Tillatelser
IG-riv
IG Garasje A
IG Garasje B
Tillatelsler
IG Hus A-B
IG Hus C-D
 
Beskr./Div.
Brukstillatelse A-B
Brukstillatelse C-D
 
158/73 Raschs vei 36. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig-100
Situasjonsplan -250 Carport -100
   
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Veierklæring til tinglysning
Forhold til vav som må avklares
Tillatelser
IG Bolig
IG Garasje
IG Riving
Beskr./Div.
 
 
 
139/21 Rimveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig-100
Utomhusplan-250 Garasje-100
Beplanting -250  
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
IG grav Bolig
 
IG Garasje
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
158/90 Ringshusveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1
Utomhusplan-250 Hus 2-3
   
Rammesøknad
Hus 4
Hus 5
 
Tillatelser
 
 
I
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
158/596 Ringshusveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig-100
Utomhusplan-250  
   
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
 
 
I
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
158/294 Ringshusveien 19. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Bolig-100
   
   
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
Ramme riv
Ramme bolig
IG riv
Tillatelser
IG grav
IG resten
 
Beskr./Div.
 
 
 
41/389 Risalléen 22. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1
Utomhusplan-250 Hus 2
Marksikringsplan Hus 3
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
148/223 Rognerudveien 19. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -710 Bolig ny-100
Utomhusplan-250 Bolig eksisterende-100
  Garasje-100
Perspektiv
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
37/161 Ruglandveien 41. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig -100
Utomhusplan -500 Garasje 1-2
  Ovesiktsbide
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
37/131 Ruglandveien 39. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig -100
Utomhusplan -500 Enebolig-100
  Garasje 3-4
  Garasje 5
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
37/163 Ruglandveien 53. Bærum
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A -100
Situasjonsplan -250 Hus B -100
  Garasje -100
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Ramme. Riving
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Tillatelser
Generell info-fra pbe
Tillatelse Garasje A
Tillatelse garasje B
Tillatelser
IG For to boliger
Rev.tillatelse A
Rev.tillatelse B
143/86 Rundtjernveien 68. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart - 500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250  
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Uttalelse fra VAV
 
  Tillatelser
IG grav
IG rest
Blanketter
 
 
158/583 Sandstuveien 27 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
kart 500 Hus 1+2-100
Situasjonsplan-250 Hus 3-4-100
  Hus 5-100
Car port 2-100 Car port 1-100
Rammesøknad
 
 
Tillatelser
IG Hus 1-2 grav
IG Hus 3-4 grav
IG Hus 5 grav
IG Cp 1 grav
IG Cp 2 grav
Tilatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
90/79 Sandåsveien 9 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart 500 Hus 4
Utomhusplan-300 Hus 5
Car port Hus 6
Hus 1-3 Hus 7
Deling
Delingsplan
Følgebrev
Tillatelser
 
 
 
 
 
Tilatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
157/517 Seterhøyveien 23. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
  Garasje-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
 
Ramme riv
Veglegg til ramme
Veierklæring til tinglysning
Orientering om tinglysning
Krav fra Vann-og avløp
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Blanketter
 
 
28/538 Silurveien 22. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasader-100
Situasjonsplan-250 Arbeidstegning-50
Tillatelser
IG Garasje
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Vann-og avløp
Avfall
  Tillatelser
Veierklæring
IG Tomannsbolig
Blanketter
 
 
59/102 Skjoldveien 13. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2-3 -100
Situasjonsplan-250 Garsje 1-2-3 -100
   
Situasjonsplan-250.2  
Rammesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
59/99 Skjoldveien 15. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1 garasje-100
Situasjonsplan-250 Hus 2 garasje-100
Marksikringsplan-250  
   
Rammesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
59/167 Skjoldveien 34. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1 garasje-100
Situasjonsplan-250 Hus 2 -100
  Garasje-100
   
Rammesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
149/380 Simensbråtveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1+2+ garasje-100
Situasjonsplan-250 Hus 3-100
  Hus 4-100
   
Rammesøknad
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
28/262 Skogfaret 29. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
  Hus 1-100
Plan-250 Hus 2-100
Car porter Hus 3-100
Arbeidstegninger
 
 
 
Beskr.
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatesler
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
158/102 Skogholtveien 4. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 -100 Enebolig
Situasjonsplan-250 -100 garasje
   
   
Rammetillatelse
Ramme bolig
Ramme garasje
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
Veierkl. til tinglysning
 
Tillatelser
 
 
42/341 Skogveien 41. Ås
Tegninger / Rammmesøknad
Plan-og fasader  
   
   
   
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
35/998 Skådalsveien 2 D. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Enebolig-100
Utomhusplan-250 Garasje-100
   
   
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
35/758 Skådalsveien 8 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Enebolig-100
Utomhusplan-250  
   
   
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
35/363 Skådalsveien 8J. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
Avkjørselsplan Hus C-100
  Garasje-100
Rammesøknad
Hus D-100
Hus E-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Ramme Hus D
Ramme Hus E
Ramme Garasje
Ig del 2
IG del 2 Hus A
IG del 2 Hus B
IG del 2 Hus C
IG del 2 Hus D
IG del 2 Hus E
IG del 2 Garasje
Tillatelser
 
 
35/375 Skådalsveien 10 E. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
-2Utomhusplan50 Hus 2-100
  Hus 3-100
  Hus 4-100
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
35/961 Skådalsveien 11 D. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Utomhusplan-250 Hus 2-100
   
   
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
35/588 Skådalsveien 17 B+C. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Utomhusplan-250 Hus 2-100
  Hus 3-100
  Hus 4-100
Rammetillatelse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
27/465 Slyngveien 17. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Plan/Fasader -100
Situasjonsplan -250  
Tillatelser
IG For hele tiltaket.
IG-Riv Garasje
Tillatelser
IG Hus A-B
IG Hus C-D
  Endring
Hus A-B
Hus C-D
Beskrivelser/Div.
 
 
150/43 Solfjellshøgda 22. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2
Plan-250 Hus 3-4
   
Arbeidstegninger
Car port 1
Car port 2
 
Beskr.
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatesler
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
35/1144 Solskinnsveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Oversiktsbilde
Utomhuasplan -250  
Tegninger
Boliger og garasje
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
35/338 Solskinnsveien 16. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500  
Utomhuasplan -250  
Tegninger
Tomannsbolig
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
160/135 Steingrims vei 26. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500
Utomhuasplan -250  
Tegninger
Hus A
Hus B.C
Støyskjerm
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B-C
IG Del 1 Hus A
IG Del 1 Hus B-C
  Tillatelser
Ramme riv
Betingelser vav
IG riv
 
Tillatelser
Veierklæring til tinglysn.
Retningslijer for tinglysn.
IG Del 2 Hus A
IG Del 2 Hus BC
86/196 Steinbakken 12. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500
Utomhuasplan -250  
Tegninger
Bolig-100
Garasje-100
 
Tillatelser
 
 
 
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
.
 
 
 
41/451 og -452 Stjerneveien 18-20
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500
Utomhuasplan -250  
Tegninger
Bolig-100 nr.20
Garasje-100 nr.18
 
Tillatelser
 
 
 
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
.
 
 
 
155/33 Steinhammerveien 8b. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250 Car port-100
   
Igangsetting
IG Tomannsbolig
IG Garasje
IG Riv
Beskr./Diverse
 
 
Tillatelser
Ramme tomannsbol.
Ramme riv.
Vann-Vei-Avfall
Tillatelser
Ramme car port
Erklæring -Tinglysning
Kart. Ledninger -VAV
Beskr./Diverse
 
 
 
155/3 Steinhammerveien 9b. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-200 Garasje
  Støyskjerm
Igangsetting
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
27/907 Stasjonsveien 20. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
  Skjerm Oppriss
   
Arbeidstegninger
 
 
 
Tillatelser
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
27/832 Stasjonsveien 54. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250  
   
Arbeidstegninger
 
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
IG tillatelse
Beskr./Diverse
Veierklæring. Tingl.
Uttalelse fra VAV
Omlegging
Beskr./Diverse
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
157/303 Steinhammerveien 11. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250 Car port-100
   
Arbeidstegninger
Ig Ombygging
 
 
Skjerm
Kart-500
Plan-250
Skjerm-100
Tillatelser
Ramme Bolig
Ramme-Car port
Ramme-Ombygging
Tillatesler
IG-Bolig
IG-Garasje
Ramme støyskjerm
Beskr./Diverse
 
 
 
35/889 Skådalsveien 23 A. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Bolig -100
Plan-250  
   
Arbeidstegninger
 
 
 
Beskr.
 
 
 
Tillatelser
Rammetillatelse
Veierklæring
Veiedning
Tillatesler
IG Gravetillatelse
IG Resten av tiltaket
 
Beskr./Diverse
 
 
 
157/747 Steinhammerveien 12. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Hus A -100
  Hus B -100
  Car-porter-100
Arbeidstegninger
 
 
 
Beskr./Diverse
Ramme Hus A
Ramme Hus B
 
Beskr./Diverse
IG Hus A
IG Hus B
 
Beskr./Diverse
 
 
 
Beskr./Diverse
 
 
 
102/1144 Stovnerveien 45. Oslo
Tegninger/Rammmesøknad
Kart-500 Hus A -100
Plan-250 Hus B -100
  Hus C -100
Arbeidstegninger
 
Hus 2
 
Beskr./Diverse
Ramme hus A
Ramme hus B
Ramme hus C
Beskr./Diverse
Ramme Car port
Ramme Hus A Endr.
Ramme Hus C Endr.
Beskr./Diverse
Fra VAV
Fra Avfall
Veierklæring Tinglyses
Beskr./Diverse
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
IG Car port
12/20 Sørkedalsveien 202. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Sit kart-500 Hus 1
Situasjonsplan-250 Hus 2
  Hus 3
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr./Div.
 
 
Beskr./Diverse
 
 
35/52 Svenstuveien 8 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Sit kart-500 Hus 1-2
Situasjonsplan-250 Hus 3 -100
   
Beskr. /Diverse
Marksikringsplan
Overvannsbehandling
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr./Div.
 
 
Beskr./Diverse
 
 
233/436 - 233/437 Svingen 13 / 13 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan-250  
   
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr./Div.
 
 
Beskr./Diverse
 
 
29/57 Th. Kittelsens vei 20
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-3 -100
Utomhusplan-250 Hus 4-5 -100
   
Tillatelser
 
 
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr./Div.
 
 
Beskr./Diverse
test
 
144/213 Thygesons vei 4. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig-100
Utomhuasplan -250  
Tegninger
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
  Tillatelser
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
11/447 Tore Hals Mejdells vei 25
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasader -100
Situasjonsplan-250  
   
Tillatelser
 
 
Beskr. /Diverse
 
 
Beskr./Div.
 
 
Beskr./Diverse
 
 
183/296 Tungebråtveien 8.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
kart-500 Plan/Fasader A-B-100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasader C-100
   
Tegninger/tillat.
Car port A
Car port B
IG Riving
IG grav AB
IG grav C
Tillat. Ramme
Hus A-B
Hus C
Car port A
Car port B
Riving
Tillatelser
Avfall oppføring
Vann-og avløp
IG car port A
IG Car port B
Avfall riving
Til Tinglysning
Veierklæring
Midlertidighetserklæring
Info om tinglysning
IG Resten Hus A-B
IG Resten Hus C
181/111 Tungebråtveien 13.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan snitt fasadeer-100
Situasjonsplan-250  
   
Tegninger/tillat.
 
 
 
 
 
Tillat. Ramme
 
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Til Tinglysning
 
 
 
 
 
53/61 Tåsenveien 89 B.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig
Utomhus-250  
   
Tegninger/tillat.
 
 
 
 
 
Tillat. Ramme
 
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Til Tinglysning
 
 
 
 
 
57/43 Tåsenveien 124.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1
Utomhus-500 Hus 2
Car porter Hus 3
Tegninger/tillat.
 
 
 
 
 
Tillat. Ramme
 
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Til Tinglysning
 
 
 
 
 
10/379 Ullern Gårds vei 5.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan snitt fasader-100
Situasjonsplan-250  
   
Tegninger/tillat.
 
 
 
 
 
Tillat. Ramme
 
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
 
Til Tinglysning
 
 
 
 
 
149/132 Vardeveien 39. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A - B -100
Situasjonsplan -250 Hus C - D -100
   
Tillatelser
IG Riv
IG Hus AB
IG Hus CD
Godkjennelser
Tillegg Ramme Hus A-B
Tidligere Ramme Hus AB
Ny Ramme Hus CD
Godkjennels.
Ramme Riving
 
Vei og vann
Til tinglysning
Fra vann-og avløp
149/335 Vardeveien 59 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A-100
Situasjonsplan -250 Hus B-100
Car port-100 Hus C-100
Tillatelser
 
 
 
Godkjennelser
 
 
 
Godkjennels.
 
 
Vei og vann
 
 
107/149 Vardeheimveien 13. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A-B -100
Situasjonsplan -250 Hus C-D -100
  Hus E-F -100
Tegninger
Garasje A
Garasje B
Tillatelser
Rammetillatelse
IG Grav. Alle tre.
Spesifisering -rammetillatelse
Tillatelser
Ig Hus A
Ig Hus B
Ig Hus C
Tillatelsler
Tillatelse Cp A
Tillatelse Cp B
143/464 Venåsveien 14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Plan/Fasade -100
Situasjonsplan -250  
   
Arbeidstegninger
 
 
Godkjennelser
Rammetillatelse
Gravetillatelse
IG- Resten av tiltaket
 Beskriv./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
149/260 Vestengveien 1 B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Tomannsbolig A-B-100
Situasjonsplan-250 Tomannsbolig C-D-100
  Tomannsbolig E-F-100
   
Arbeidstegninger
Garasje A
Garasje B
Garasje C
Godkjennelser
Ramme Hus A-B
Ramme Hus C-D
Ramme Hus E-F
  Godkj
Ramme Gar A
Ramme Gar B
Ramme Gar C
Tillatelser
IG Riving
IG Gar C
IG Gar B
10/292 Vestveien 3. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 tomannsbolig -100
Situasjonsplan-250 Ombygging-100
  Car port -100
   
Arbeidstegninger
Tegninger i 1:50
 
Godkjennelser
Ramme tomannsbolig
Ramme carport. Oppføring
Ramme riv garasje
  Godkj
IG Tomannsbolig
IG Riv. Garasje
Tillatelser
Ig Car port
 
35/1276 Vettaliveien 4.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
  Plan/Fasade A-100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasade B-100
   
   
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
Tillatelser
Til skifte av foretak
 
54/1 Vik. Vestre Slidre
Tegninger / Rammmesøknad
  Tegninger -100
Situasjonsplan-500 Gjennomføringsplan
   
   
Arbeidstegninger
Målatt tegning 1:50
 
Tillatelser
Byggeløyve
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
28/300 Vækerøveien 102. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1
Situasjonsplan-250 Hus 2
  Garasje 1
  Garasje 2
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
28/302 Vækerøveien 106. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2 +garasje-100
Situasjonsplan-250 Hus 3 -100
  Hus 4-100
   
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
Ramme Hus 1-2 og Garasje
Ramme 3
Ramme 4
Ramme Riv
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
11/49 Vækerøveien 164. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasade -100
Situasjonsplan-350 Garasje-100
  Foto av området
  Foto av tiltaket.
Arbeidstegninger
-50 Planer og snitt
Konstruksjoner
Tillatelser
Ramme bolig
Ramme garasje
Ramme riving
Uttalelser
Fra VAV
Fra Avfall
Tillatelser
IG Bolig
IG Garasje
149/37 Vårveien 9. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus A-B -100
Situasjonsplan-250 Hus C -100
Tillatelser
IG Hus AB
IG Hus C
IG Riv
Tillatelser
Rammetillatelse Hus A og B
Rammetillatelse Hus C
Rammetillatelse Riving
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
149/157 Vårveien 79. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig-100
Situasjonsplan-250 Carport-100
Tillatelser
Test
 
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
79/337 Ørnestubben 4. Nes
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus-100
Plan-250  
  Garasje -100
Tillatelser
Rammetillatelse
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
12/430 Øraveien 1.Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-2
Plan-250 Hus 3-4
  Garasjer -100
Tillatelser
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
8/47 Øvre Ristevegen. Vestre Slidre
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 -100 Hytte
  - Bilde
   
Tillatelser
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
8/47 Øvre Ristevegen. Vester Slidre
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 -100 Hytte
  - Bilde
   
Tegninger
 
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
 
Beskrivelser/Div.
 
 
 
160/363 Østerli Terrase 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Plan-250 Hus 2-100
Garasje-100 Hus 3 -100
Tegninger
 
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
146/47 Østmarkveien 11. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
Plan-250 Hus 2-100
Garasje Hus 3 -100
Tillatelser
Ramme riv
 
Beskrivelser /Diverse
 
 
 
Beskr./Div.
 
 
 
Blanketter
 
 
59/145 Øvre Skjoldvei 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1- 2-100
Situasjonsplan-250  
tegninger
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/124 Øvre Smestadvei 17. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2-100
Situasjonsplan-250 Hus 3 -100
tegninger
Car port 1
Car port 2
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/120 Øvre Smestadvei 18. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus-100
Situasjonsplan-250 Garasje-100
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/134 Øvre Smestadvei 21. Oslo (tidligere nr.23)
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Tomannsbolig-100
Situasjonsplan-250 Car porter-100
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/973 Øvre Smestadvei 23. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Garasje 1-100
Situasjonsplan-250 Garasje 2-100
Tillatelser
Eks bolig etter ombygging
Tomannsbolig-100
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/149 Øvre Smestadvei 39 A. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Enebolig
Situasjonsplan-250 Garasjer 1
tegninger
 
Garsje 2
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/154 Øvre Smestadvei 40. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Enebolig Hus 4
Situasjonsplan-250 Enebolig Hus 5
tegninger
Hus 1-3
Garsjer 3
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
32/975 Øvre Smestadvei 42. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart -500 Hus 1-2 og 3 -100
Situasjonsplan-250  
tegninger
 
 
 
Tillatelser
 
 
 
  Fotos
 
 
Blanketter
 
 
10/914 Ålmoveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus -100
Situasjonsplan-250 Car port-100
   
   
Annet
 
Uttalelse fra VAV
Tillatelser
Rammetillatelse bolig
Rammetillatelse cp
Rammetil endring
Tillatelser
IG bolig
IG cp
Tillatelser
 
 
10/1157 Ålmoveien 8. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Hus og garasje-100
Utomhusplan-250  
   
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
Test
 
57/86 Åmotveien 1. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Hus 1
Utomhusplan-250 Hus 2
  Car port
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
57/104 Åmotveien 7. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Hus 1 med garasje-100
Utomhusplan-250 Hus 2 med garasje-100
   
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
59/201 Åmotveien 17. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Situasjonsplan-500 Hus 1
Utomhusplan-250 Hus 2-3
   
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Tillatelser
 
 
Tillatelser
 
 
182/560 Åsdalsveien 8B. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasade A-100
Situasjonsplan-250 Plan/Fasade B-100
  Plan/Fasade C-100
Plan/Fasade Car port Plan/Fasade D-100
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Ramme Hus D
Tillatelser
Ramme garasje
Ramme riv
Uttalelse fra vann og avløp
Erklæring til tinglysning
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
IG Hus D
Tillatelser
 
 
 
 
182/394 Åsdalsveien 14. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasade -100
Situasjonsplan-250  
   
   
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
61/60 Åsliveien 13. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-1000 Plan/Fasade -100
Cotecart--500  
   
   
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
157/58 Åsliveien 1 E. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Plan/Fasade -100
Utomhusplan 500  
   
   
Arbeidstegninger
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
 
 
Tillatelser
 
 
157/71 Åsliveien 6. Oslo
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus A-100
Situasjonsplan-250 Hus B-100
Car port A Hus C-100
Car port B Hus D-100
Annet
Foto av området
3d bilde
Ramme Gar A
Ramme Gar B
Tillatelser
Ramme Hus A
Ramme Hus B
Ramme Hus C
Ramme Hus D
Tillatelser
Ramme riv
IG riv
IG Gar A
IG Gar B
Tillatelser
IG Hus A
IG Hus B
IG Hus C
IG Hus D
35/57 Åstad. Asker
Tegninger / Rammmesøknad
Kart-500 Hus 1-100
  Hus 2-100
  Hus 9-100
   
Annet
 
 
Tillatelser
 
 
 
Uttalelser
Ramme riv
 
Tillatelser